Works

Sound / Lyrics

週末のパンプキン [初音ミク]

Shumatsu no Pumpkin [Miku Hatsune]
初音ミク V4X (Miku Hatsune V4X)
VOCALOID Original song
Sound / Lyrics

週末のパンプキン

Shumatsu no Pumpkin
鏡音リン/レン (Kagamine Rin/Len)
VOCALOID Original song
Sound / Lyrics

なつかげろう

Natsu Kagerou
初音ミク (Miku Hatsune)
VOCALOID Original song
Sound / Lyrics

くものいと

Kumo no Ito
初音ミク (Miku Hatsune)
VOCALOID Original song
Sound / Lyrics

コダマノハナ

Kodama no Hana
IA
VOCALOID Original song

Contact